Ireneusz Gawkowski

Treatment Partner

Od wielu lat czynnie zajmuje się psychoterapią. Prowadzi własny gabinet, którym także firmuje swoją praktykę w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, poradni i sądzie. Jest certyfikowanym  psychoterapeutą par (Polskie Towarzystwo Psychologiczne), certyfikowanym psychoterapeutą integracyjnym (Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich) oraz specjalistą psychoterapii uzależnień. Doświadczenie zawodowe pogłębia poprzez prowadzenie różnych grup, psychoterapię par oraz psychoterapię indywidualną. Korzysta głównie z nurtu integracyjnego, obejmującego wiele szkół terapeutycznych. Uwzględnia szeroko rozumiany obszar duchowości swoich pacjentów, jako integralny i niezbędny element życia człowieka. Prowadzi również psychoterapię indywidualną on-line. Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami pożytku publicznego. Prywatnie spełniony mąż i ojciec.