Zabieg usuwania endometriozy

Laparoskopowe wycięcie możliwie wszystkich ognisk choroby przy użyciu nowoczesnych narzędzi.

Zabieg usuwania endometriozy

Usuwanie endome­­triozy wykonu­­jemy przede wszystkim laparo­­sko­­powo. Endome­triozę lekko nasiloną (stadium I i II) można z powo­dze­niem usunąć w laparo­skopii przezpochwowej. Bardziej zaawan­so­wana endome­trioza wymaga laparo­skopii klasycz­nej, czyli z 3-4 małymi (5-10 mm) nacię­ciami na brzu­chu. Większość zabiegów wykonu­jemy w Pol­sce, w War­sza­wie. Bardziej skompli­ko­wane przypadki wymaga­jące obecności chirurga lub/i urologa wykony­wane są przez dr Jana Olka w cer­ty­fi­ko­wanym centrum endome­triozy przy szpitalu św. Józefa w Dort­mun­dzie.


Ceny zabiegów

Ceny naszych zabiegów znajdziesz w cenniku.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.