Klinika Miracolo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO

Administrator Danych Osobowych Miracolo Clinic Sp. z o. o. 
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 
03-901 Warszawa
Cele przetwarzania
 • realizacja zgłoszenia wysłanego przez użytkownika, w ramach którego nastąpi kontakt mailowy lub telefoniczny z użytkownikiem
 • marketing usług (telefoniczny)
 • marketing usług (mailowy)
Podstawy przetwarzania
 • zgoda wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • przepisy prawa
Prawa osób, których dane dotyczą
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Odbiorcy danych
 • Miracolo Clinic Sp. z o. o.
 • Podmioty przetwarzające dane w imieniu Miracolo Clinic Sp. z o.o.
Informacje szczegółowe Polityka prywatności